Hur är det att ha och leva med personlig assistans

Att varje dag av varje timme ha en person vid din sida eller ibland till ochmed fler. Att du som anhörig inte får vara själv med den du älskar mest i världen när du vill. Kanske för att du inte kan?

Hur klarar man det? Hur lever man med personlig assistans?

Från april så kommer vi att fylla på med historier från verkligheten här. Vi kommer berätta hur vissa hanterar assistansen och andra uthärdar assistansen medan andra älskar sin assistans.

Perspektiven är många. Vissa är födda med sitt funktionshinder. Andra har råkat ut för en olycka eller fått en sjukdom. Vissa är anhöriga som måste lära sig att leva med en sjukdom eller att den de älskar blivit skadad. Men inget är nattsvart och det vi kommer berätta kommer innehålla allt. Från djupaste sorg till största lyckan. För så är det att leva med assistans, en resa, en historia, men framför allt ett liv.

Oavsett perspektiv så är det ett liv man lever och det livet oavsett perspektiv tillhör den assistansberitagde och den har rätt at bestämma hur det ska levas.

Intresseformulär personlig assistans >

Jag vill byta assistansanordnare >

Jag vill ha mer information >