Personlig assistans och LSS

LSS står för ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (1993:387) där en av insatserna är personlig assistans.  Du kan ha fått beslut om insatsen personlig assistans antingen från kommunen eller från Försäkringskassan. Lagtexten kan ibland vara förvirrande och därför vill vi på NÄRA gärna hjälpa dig om du har frågor eller funderingar.

Vi kan personlig assistans och hjälper dig om du har frågor runt LSS, funderingar om hur det fungerar med personlig assistans, hjälp med att söka ersättning eller andra tankar som kan uppkomma på vägen.

Fler frågor? Ring 08-511 744 40

Ställ din fråga >

 Försäkringskassans guide till dig med funktionsnedsättning hittar du här >

 

Behöver du en jurist eller juridisk förståelse om assistans? Klicka här

Vad är- och vem kan få personlig assistans? Läs mer här om vad det innebär att få och ha personlig assistans.

Länktips: Myndigheter och andra organisationer som kan vara till hjälp i din personliga assistans

Hur söker du personlig assistans: Checklista hur du söker personlig assistans

Hur går en omprövning till? Läs om hur en omprövning går till här

Intresseformulär personlig assistans >

Jag vill byta assistansanordnare >

Jag vill ha mer information >