Vi på kontoret

NÄRAs ledning

Anders Roxström

Anders Roxström

VD

Diplomerad Coach

Kontakt: anders.roxstrom@nara.nu

telefon 08-514 509 52

mobil: 070-586 56 87

Lotta Guttormsson

Lotta Guttormsson

Ekonomichef

Diplomerad Coach

Kontakt: lotta.guttormsson@nara.nu 

telefon 08-514 509 54

mobil 070-426 56 84

NÄRAs grundare & medarbetare

Ingrid Wikström

Ingrid Wikström

Grundare och ägare av NÄRA

Diplomerad coach

NÄRAs styrelse

Klicka på länken för att höra och se Ingrid berätta om varför hon startade NÄRA 1995
Se filmen här

Kontakt: ingrid.wikstrom@nara.nu

mobil: 070-732 03 25

Eva-Lena Edin

Eva-Lena Edin

Kund- och personalansvarig, Nykundsansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kontakter med nya kunder samt Kund- och personalfrågor hos våra kunder 

Kontakt: eva-lena.edin@nara.nu

telefon 08-514 50 963

mobil: 073-673 44 27

Karin Delén

Karin Delén

Projektledare

Diplomerad Coach

Ansvarig för NÄRAskundträffar, coachning av kunder och föreläsningar

Kontakt: karin.delen@nara.nu

telefon 08-514 509 66

Kajsa Hellstedt

Kajsa Hellstedt

Kund- och personalansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

Kontakt: kajsa.hellstedt@nara.nu

telefon 08-514 509 58,

mobil 073-532 04 98

Paula Ellis

Paula Ellis

Kund- och personalansvarig

Föräldraledig

 

 

 

 

 

Pommi Tamrat

vikarierande Kund- och personalansvarig för Paula Ellis 

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

Kontakt: pommi.tamrat@nara.nu

telefon: 08-511 744 40

mobil: 070-940 19 62

Cecilia Nyman

Cecilia Nyman

Kund- och personalansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

Kontakt: cecilia.nyman@nara.nu

telefon: 08-514 509 64

mobil: 070-364 39 32

Annika Krig

Annika Krig

Kund och-personalansvarig, Samordnare central beredskap och Samordnare NÄRAhemtjänst

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

Kontakt: annika.krig@nara.nu

telefon: 08-514 50 959

mobil: 073-543 79 54

Yvonne Lundkvist

Yvonne Lundkvist

Redovisningsekonom

Arbetar med löpande bokföring och budgetuppföljning.

Kontakt: yvonne.lundkvist@nara.nu

telefon 08-514 509 56

Tina Brodin

Tina Brodin

Administratör - personal

Arbetar med all formalia runt anställning inklusive intyg.

Kontakt: tina.brodin@nara.nu

mobil:  08-514 509 65

Pernilla Ramnestål

Pernilla Ramnestål

Administratör - kundekonomi

Arbetar med alla frågor kopplat till assistanstimmar och kundekonomi

Kontakt: pernilla.ramnestal@nara.nu

Telefon: 08-514 509 53

 

Malin Björn

Malin Björn

Administratör - lön

Arbetar med alla frågor kopplat till lön.

Kontakt: malin.bjorn@nara.nu

tel:  08-514 509 55

Amanda Viberg

Amanda Viberg

Kontors- och marknadsassistent

Arbetar med intyg och ansvarar för våra mobiler och surfplattor

Kontakt: amanda.viberg@nara.nu

telefon 08-514 50 962