Vi på kontoret

NÄRAs ledning

Anders Roxström

Anders Roxström

VD

Diplomerad Coach

Kontakt: anders.roxstrom@nara.nu

telefon 08-514 509 52,

mobil: 070-586 56 87

Lotta Viberg

Lotta Viberg

Ekonomichef

Diplomerad Coach

Kontakt: lotta.viberg@nara.nu 

telefon 08-514 509 54

mobil 070-426 56 84

NÄRAs grundare & medarbetare

Ingrid Wikström

Ingrid Wikström

Grundare och ägare av NÄRA

Diplomerad coach

Ledamot i NÄRAs styrelse

Klicka på länken och se filmen om NÄRA och anledningen till att Ingrid startade NÄRA personlig assistans 1995
Se filmen här

Kontakt: ingrid.wikstrom@nara.nu

mobil: 070-732 03 25

Eva-Lena Edin

Eva-Lena Edin

Kund- och personalansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

Kontakt: eva-lena.edin@nara.nu

telefon 08-514 50 963

mobil: 073-673 44 27

Karin Delén

Karin Delén

Projektledare

Arbetar med utveckling av NÄRAs kundträffar. Karin coachar och föreläser också

Diplomerad Coach

Kontakt: karin.delen@nara.nu

telefon 08-514 509 66

Kajsa Hellstedt

Kajsa Hellstedt

Kund- och personalansvarig

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

Diplomerad Coach

Kontakt: kajsa.hellstedt@nara.nu

telefon 08-514 509 58,

mobil 073-532 04 98

Paula Ellis

Paula Ellis

Kund- och personalansvarig

Föräldraledig

 

 

 

 

 

Pommi Tamrat

vikarierande Kund- och personalansvarig 

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

Kontakt: pommi.tamrat@nara.nu

telefon: 08-511 744 40

mobil: 070-940 19 62

Cecilia Nyman

Cecilia Nyman

Kund- och personalansvarig

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

Kontakt: cecilia.nyman@nara.nu

telefon: 08-514 509 64

mobil: 070-364 39 32

Annika Krig

Annika Krig

Kund och-personalansvarig och Samordnare central beredskap

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

Diplomerad Coach

Kontakt: annika.krig@nara.nu

telefon: 08-514 50 959

mobil: 073-543 79 54

Yvonne Lundkvist

Yvonne Lundkvist

Redovisningsekonom

Arbetar med löpande bokföring och budgetuppföljning.

Kontakt: yvonne.lundkvist@nara.nu

telefon 08-514 509 56

Tina Brodin

Tina Brodin

Administratör - Personal

Arbetar med all formalia runt anställning inklusive intyg.

Kontakt: tina.brodin@nara.nu

mobil:  08-514 509 65

Pernilla Ramnestål

Pernilla Ramnestål

Administratör - kundekonomi

Arbetar med alla frågor kopplat till assistanstimmar och kundekonomi

Kontakt: pernilla.ramnestal@nara.nu

Telefon: 08-514 509 53

 

Malin Björn

Malin Björn

Administratör - lön

Arbetar med alla frågor kopplat till lön.

Kontakt: malin.bjorn@nara.nu

tel:  08-514 509 55

Amanda Viberg

Amanda Viberg

Kontors- och marknadsassistent

Arbetar med intyg och ansvarar för våra mobiler och surfplattor

Kontakt: amanda.viberg@nara.nu

telefon 08-514 50 962