NÄRAs styrelse

 

 

Ingrid Wikström

Ingrid Wikström, ägare av NÄRA AB och styrelseledamot

Ingrid Wikström är grundare och ägare av NÄRA AB - personlig assistans. Hon har en gedigen erfarenhet av att driva serviceföretag och affärsutveckling. Utöver NÄRA är Ingrid med i KFOs styrelse. Ingrid är också aktiv i Handelskammaren. Ingrid bedriver även en stor del påverkansarbete för att värna assistansreformen.

 
 
Göran Bergman

Ann-Charlotte Frank Lindgren, styrelseordförande

AnnCharlotte Frank Lindgren är har lång ledarerfarenhet från offentliga verksamheter och politisk samverkan. Tidigare var AnnCharlotte Primärvårdsdirektör och ansvarig för vårdcentralerna i Uppsala. Idag är hon ordförande i styrlesen för av Tandvården i Stockholm där hon tidigare var VD för Folktandvården.

AnnCharlotte har stor erfarenhet av organisationsförändringar och målstyrning vilket ger NÄRA en katalysator i utveckling av verksamhet kopplat till effektivitet, kvalitet och ett tydligt kundperspektiv.

 

 

 

Veronica Boxberg Karlsson

Veronica Boxberg Karlsson, styrelseledamot

Veronica Boxberg Karlsson har gedigen erfarenhet av både ledning- kvalitets- och affärsutveckling i serviceorganisationer. Veronica är grundare av branschorganisationen för ”mystery shopping”, MSPA Europe och har författat böcker om mystery shopping, service och ledarskap. Veronica är grundare till Better Business World Wide, Scandinavian Service & Quality Award, Tourist in Europe med flera. Veronica har sedan 2001 både svenska och internationella styrelseuppdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag önskar kontakt med NÄRA