Om NÄRA och vår personliga assistans

Jag vill ha mer information >

 

Vår vision

NÄRA bidrar till att alla människor har möjligheten att välja hur de vill leva sitt liv

 

Vår värdegrund

Vårt värdegrundsarbete tog 1,5 år. Varje person med någon anknytning till NÄRA fick chansen att tycka till och vara delaktig i de ord som vi skulle låta styra oss. Vi har arbetat i processer för att hitta det verkliga värdet i varje ord så att vår värdegrund inte blir en pappersprodukt utan en ledstjärna som styr våra beslut varje dag, nu och i framtiden.

De ord vi kom fram till och dess betydelse är inte bara ord. Det är NÄRAs hjärta och själ. Om du känner att det vi står för passar din syn på världen då är vi antagligen rätt för varandra.

 

ÖPPENHET

Vi har viljan, modet och nyfikenheten att lära oss nya saker – om oss själva, om andra och om våra arbetsuppgifter. För att kunna förändras och utvecklas är vi inlyssnande, mottagliga för feedback och vågar utmanas. Vi strävar efter transparens och tillgänglighet. Vår kommunikation är tydlig och vi menar vad vi säger. Människors olikheter berikar oss.

 

ENGAGEMANG

En stark drivkraft för oss är att uppnå något för andra istället för att enbart prestera för egen del. Vår passion är att varje dag fokusera på att öka kvalitén i våra kunders personliga assistans. Med ett coachande förhållningssätt ges alla möjligheter att växa, påverka och vara delaktiga i de sammanhang man är en del av. Vi engagerar oss och agerar intresserat på de utmaningar vi möter.

 

LÅNGSIKTIGHET

Vi har gemensamma mål och fortsätter framåt även om det uppstår utmaningar på vägen. Vi har trygghet och stabilitet i alla samarbetsrelationer. De beslut vi tar ska vara hållbara över tid och vi strävar efter en balans mellan kunders och assistenters behov och förutsättningar. Vårt systematiska förbättringsarbete och förhållningssätt ökar kvalitén i alla delar av verksamheten. Vi driver utvecklingen med sikte mot framtiden.

Intresseformulär personlig assistans >

 

Personlig assistans sedan 1995

Sedan 1995 har NÄRA arbetat med personlig assistans och vi har alltid arbetat för att ge individen kvalité. Vi tror nämligen att kvalité inte är lika för alla utan vi uppskattar och vi har olika önskningar och drömmar. Själbestämmande är grunden till kvalité för individen och delaktighet i sitt eget liv oavsett hur denne väljer att leva det.

Personlig assistans skall utformas efter varje människas egna behov och möjligheter och genom ett långsiktigt samarbete lär vi känna våra kunder och deras värld och kan ge dem riktig kvalitét. Kvalitét som skapats genom att vi tillsammans har identifierat vad du som person vill ha.

NÄRA bedriver assistans enligt LSS reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet.

Mer info? Ring oss på 08-511 744 40

Jag önskar kontakt med NÄRA >

 

Intresseformulär personlig assistans >

Jag vill byta assistansanordnare >

Jag vill ha mer information >