Personlig assistans - Servicekund

Vill du vara egen arbetsgivare?
Se vår film om vad det innebär att vara Servicekund

Vi administrerar din personliga assistans

Om du vill kan du själv vara arbetsgivare åt dina assistenter. Det är en uppgift som är både utvecklande, utmanande och rolig men det kan också kräva en hel del. Arbetsgivarrollen är omfattande och ansvarsfull och tar både tid och energi. Vi finns dock där för dig och ger, med vår långa erfarenhet, råd och stöd.

När du är servicekund  hjälper vi dig att komma igång och stöttar dig med råd baserat på vår långa erfarenhet. Vi sköter administrationen kring ekonomi, löner och assistanstimmar som du självklart har full kontroll över. Du får redovisning över hur dina assistanstimmar används och en rapport över din ekonomi. Vill du så hjälper vi dig med rekrytering, kontakt med myndigheter, ansökan om fler assistanstimmar, utbildning eller konflikthantering och vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

I denna modell får ditt självbestämmande extra stort utrymme.

Mer info? Ring oss på 08-511 744 40

eller vår nykundsansvariga Eva-Lena direkt på 073-673 44 27

Intresseformulär personlig assistans >

Jag vill byta assistansanordnare >