Personlig assistans - Flexkund

Om du vill ta större ansvar och exempelvis rekrytera dina egna assistenter och delta i lönesättning mm?

Se vår film och få en bild av vad det innebär att vara flexkund.

Vi planerar och administrerar din personliga assistans.

Att vara flexkund passar dig som vill ha en anpassad lösning och väljer att sköta mycket själv, utan att själv ha arbetsgivaransvaret för dina assistenter.

Du får en flexibel lösning i din assistans som du styr mycket över själv. Vi är arbetsgivare och planerar assistansen genom att hjälpa till med budget, rekrytering och grundschema. Vi överlåter vikariebemanning till dig, du har ett stort ansvar i rekryteringen genom att själv göra urvalet och intervjua blivande assistenter men eftersom vi är arbetsgivare upprättar vi alla formella dokument som rör anställningen. Vi sköter administrationen kring ekonomi, löner och assistanstimmar och tar ut en avgift för detta, resten av din assistansersättning organiserar du för. Du får redovisning över hur dina assistanstimmar används och en rapport över din ekonomi.

Du har stor inflytande över assistansersättningen och ansvarar för en stor del i din assistans utan att behöva ta ett formellt arbetsgivaransvar. Din vardag och dina önskemål står alltid i fokus, här finns självbestämmande med inflytande.

Mer info? Ring oss på 08-511 744 40

eller vår nykundsansvariga Eva-Lena direkt på 073-673 44 27

Intresseformulär personlig assistans >

Jag vill byta assistansanordnare >